Blåskatarr


Det vanligaste symtomet är smärta under urinering. Ibland bara svaga smärtförnimmelser eller så svåra smärtor att det nästan blir outhärdligt. Om urinblåsan är irriterad känner man oftare än normalt ett behov av att urinera. Blåskatarr utlöses ofta av en infektion som vanligtvis inom den traditionella vården behandlas med en kortvarig kur med antibiotika. Homeopatin kan emellertid vara bra och lindra under det akuta skedet, liksom så klart när besvären tenderar att bli regelbundet återkommande. Blåskatarr ger sällan någon feber, men om så sker och man samtidigt känner smärta i njurarna, är det viktigt att man uppsöker läkare.

 Annonser

%d bloggare gillar detta: